Kurzy výpočetní techniky

V kurzu jsou popsány základy práce v programu PowerPoint při tvorbě prezentací

Základy práce v Excelu - práce s buňkou, formátování, vkládání hodnot, vytváření jednoduchých vzorců, použití funkcí

Prověření základních znalostí ovládání textového editoru